นโยบายคืนสินค้า / บัตรเข้างาน - Refunds Policy

สำหรับบัตรเข้างานประเภท Early Bird

ท่านสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรเท่านั้น และจะต้องขอคืนก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 7 วัน

โดยหลังจากพ้นกำหนดแล้ว ทาง CosNatsu ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

 • เหตุผลในการขอคืนบัตร Early Bird
 • หมายเลข Order ID
 • รูปบัตร Early Bird ที่ระบบส่งไปยัง Email ของท่าน
 • บัตรประชาชน ซึ่งมีชื่อตรงกับบัตร Early Bird ของท่าน
 • เลขบัญชีและธนาคารสำหรับการโอนเงินคืน

ท่านสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • กล่องข้อความ Facebook Page  : CosNatsu
 • Email : [email protected] หัวข้อ “ขอคืนบัตร Early Bird”

หลังจากที่คำขอของท่านได้รับการอนุมัติ ทางทีมงานจะคืนเงินให้ภายใน 3 วัน

ทั้งนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าบัตร Early Bird เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระเงินซึ่งอาจรวมอยู่ในราคาบัตรตอนท่านสั่งซื้อ

Early Bird Pass

Refund can be proceeded only with reasonable cause and Refund must be requested at least 7 days before the event date.

Apart from the mentioned period and conditions, CosNatsu reserves rights to decline the request.

Requester must prepare the following documents

 • Reasons for Early Bird Ticket Refund
 • Order ID
 • Early Bird Ticket files / Screenshot sent to your email
 • ID card / Passport matching with your Early Bird Ticket
 • Account number and bank name for proceed the refund

Please submit refund to one of the following contacts

After your request is approved, the refund will be proceed within 3 days.

The refund are excluding from the payment fee which is combined in total ticket prices.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

No products in the cart.